Bob Hansson

”Är det något jag under min författarkarriär saknat så är det att ha blivit läst av någon som har kompetens, känsla och engagemang nog för att verkligen kliva in i historien. Den läsaren har jag hittat i Cajsa.
Hon kliver in i texten som om den vore hennes egen och med en ögonblicklig känsla för hur en historia kan vibrera har hon varit ett bedårande bollplank. Cajsa vet att hon kan, vilket verkar borga för att både hennes intuition och intelligens får fritt utrymme att verka i.”
/Bob Hansson
Poet och Författare