Manustjänster

Manuscoachning

Läser alla slags skönlitterära manus, inkl barn- och ungdomsböcker, noveller.
Coachningen riktar sig till Dig som redan skrivit ett bokmanus och vill få djupgående feedback vilket innebär ett utförligt utlåtande på minst 5 sidor där min analys kombineras med konkreta förslag på lösningar. Priset inkl löpande mailkontakt under omskrivningsprocessen, även telefonsamtal om så önskas. Vid en eventuell andra läsning efter bearbetat manus reduceras priset enligt nedan.

Priser romaner och novellsamlingar:
Första läsningen: 4 200 + moms
Andra läsningen efter omskrivning: 3 500 + moms